ویرایش دستوری

تعرفه ویرایش دستوری متون عمومی انگلیسی

ویرایش برنزی
هر کلمه25 تومان

ویرایش ۲۵۰۰ کلمه در روز

ویرایش متون اختصاصی: با توجه به ضریب

ویرایش فوری: ۵۰۰۰ کلمه در روز با ۴۰٪ هزینه اضافی

ویرایش نقره‌ای
هر کلمه35 تومان

ویرایش ۲۰۰۰ کلمه در روز

ویرایش متون اختصاصی: با توجه به ضریب

ویرایش فوری: ۴۰۰۰ کلمه در روز با ۶۰٪ هزینه اضافی

ویرایش طلایی
هر کلمه50 تومان

ویرایش ۱۵۰۰ کلمه در روز

ویرایش متون اختصاصی: با توجه به ضریب

ویرایش فوری: ۳۰۰۰ کلمه در روز با ۹۰٪ هزینه اضافی

ضریب تعرفه ویرایش متون تخصصی انگلیسی

زمینه ضریب
پزشکی ۱٫۲۵
حقوق و فلسفه ۱٫۵
خبر و گزارش‌های ژورنالیستی ۱٫۲۵
زمینه ضریب
رزومه و انگیزه نامه ۱٫۲۵
زیرنویس فیلم سینمایی و سریال ۰٫۷
قرارداد و اسناد تجاری ۱٫۵
زمینه ضریب
متون ادبی و شعر ۲
معارف اسلامی و الهیات ۲
معماری، نفت، گاز و پتروشیمی ۱٫۲۵

نکات مورد توجه:

  • انجام سفارش شما بلافاصله بعد از پرداخت هزینه شروع می‌شود.
  • اگر متنی کمتر از ۲۵۰ کلمه باشد قیمت پایه‌ی یک صفحه برای آن منظور می‌شود.
  • یک صفحه‌ی استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است و هزینه نهایی ویرایش بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می‌شود.