ترجمه انگلیسی به فارسی

تعرفه ترجمه متون عمومی انگلیسی به فارسی

ترجمه برنزی
هر کلمه25 تومان

ترجمه ۲۵۰۰ کلمه در روز

ترجمه متون اختصاصی: با توجه به ضریب

ترجمه فوری: ۵۰۰۰ کلمه در روز با ۴۰٪ هزینه اضافی

ترجمه نقره‌ای
هر کلمه35 تومان

ترجمه ۲۰۰۰ کلمه در روز

ترجمه متون اختصاصی: با توجه به ضریب

ترجمه فوری: ۴۰۰۰ کلمه در روز با ۶۰٪ هزینه اضافی

ترجمه طلایی
هر کلمه50 تومان

ترجمه ۱۵۰۰ کلمه در روز

ترجمه متون اختصاصی: با توجه به ضریب

ترجمه فوری: ۳۰۰۰ کلمه در روز با ۹۰٪ هزینه اضافی

ضریب تعرفه ترجمه متون تخصصی انگلیسی به فارسی

زمینه ضریب
پزشکی ۱٫۲۵
حقوق و فلسفه ۱٫۵
خبر و گزارش‌های ژورنالیستی ۱٫۲۵
زمینه ضریب
رزومه و انگیزه نامه ۱٫۲۵
زیرنویس فیلم سینمایی و سریال ۰٫۷
قرارداد و اسناد تجاری ۱٫۵
زمینه ضریب
متون ادبی و شعر ۲
معارف اسلامی و الهیات ۲
معماری، نفت، گاز و پتروشیمی ۱٫۲۵

نکات مورد توجه:

  • انجام سفارش شما بلافاصله بعد از پرداخت هزینه شروع می‌شود.
  • اگر متنی کمتر از ۲۵۰ کلمه باشد قیمت پایه‌ی یک صفحه برای آن منظور می‌شود.
  • یک صفحه‌ی استاندارد حاوی ۲۵۰ کلمه است و هزینه نهایی ترجمه بر اساس تعداد کلمات متن مبدا محاسبه می‌شود.